Mobiliteit 01 augustus 2019

Actuele status massadebietmetingen bij waterstoftankstation

Wanneer je tankt bij een openbaar waterstoftankstations moet je kunnen vertrouwen op een nauwkeurige meting van de hoeveelheid getankte waterstof. Daar is immers het af te rekenen bedrag op gebaseerd. Voor conventionele brandstoffen zijn we dat gewend: tanken en gelijk afrekenen met je pinpas. Voor waterstof is dat nog in ontwikkeling en bijna gereed. Het is een voorwaarde voor de brede uitrol van rijden op waterstof met particuliere eindgebruikers. Het H2 Platform zet zich dan ook in voor een snelle(re) uitrol, waarvan dit onderdeel is.

Bepalen hoeveelheid gecomprimeerd gas

Voor het bepalen van een hoeveelheid gecomprimeerd gas bij het tanken van motorvoertuigen en kleine vaartuigen wordt een zogenoemde CG-Dispenser gebruikt. De perceptie is dat massadebietmetingen bij een tankstation momenteel wettelijk gezien niet mogelijk zijn, omdat er nog geen (gecertificeerde) flowmeters op de markt zijn die aan de Metrologiewet voldoen. NMi-Certin heeft het H2 Platform een toelichting gegeven op de huidige status. Hieronder volgt een korte samenvatting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  de kernteamleden Françoise van den Brink (francoise.vandenbrink@h2-platform.nl) en Jaco Reijerkerk (jaco.reijerkerk@h2-platform.nl).

Achtergrond:

  • Wereld: OIML R139: wereldwijde regelingen omtrent debietmetingen en apparatuur.
  • Europa: FCH JU project “Development of a Metering Protocol for Hydrogen Refueling Stations”.
  • Nederland: Regeling nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten; CG-dispensers zijn in de Metrologiewet geregeld via de Regeling nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten

Hyundai NEXO

Belangrijkste nieuws is:

  • De belangrijkste wijziging aan de OIML R139 (versie 2018) is dat naast de nauwkeurigheidsklasse 1.5 nu ook de nauwkeurigheidsklassen 2 en 4 mogelijk zijn voor waterstoftoepassingen.
  • De nieuwe Regeling nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten is afgestemd in Brussel en officieel ingegaan op 1 juli 2019.

Wat betekent dit voor de praktijk:

  • Zowel nieuwe systemen als bestaande systemen geplaatst na 1 november 2016 zullen gecertificeerd moeten worden volgens de Metrologiewet.
  • Bestaande systemen (voor NL bijvoorbeeld Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl) kunnen op basis van het test protocol FCH-JU worden gecertificeerd.
  • Nieuwe systemen kunnen worden gecertificeerd volgens de OIML R 139:2018

Wat is nog nodig:

Voor de kalibratie van het meetsysteem van de pompzuil is een zeer nauwkeurig weegsysteem nodig, als referentie om metingen uit te voeren, herleidbaar naar de primaire (inter)nationale standaard (kg). Het is aan te bevelen dat de Nederlandse overheid, cq. de aangewezen uitvoerende dienst, ook een dergelijk weegsysteem aanschaft. Tijdelijk kan mogelijk een beroep worden gedaan op bestaande systemen uit Duitsland, om ervaring op te doen en een goede set van specificaties op te stellen voor een eigen systeem. De praktische beschikbaarheid daarvan moet nog verder worden onderzocht.

Referentie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0038639/2019-07-01; https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/documents/ga2011/6_Session1_H2Metering%20%28ID%204811593%29.pdf

Delen: