Duurzaamheid 11 september 2020

Aardgas maakt plaats voor waterstof in Noord-Hollandse dorpen Graft en De Rijp

De Energie Coöperatie Graft-De Rijp is een onderzoek gestart met het doel om de dorpen Graft en De Rijp in 2025 aardgasvrij te maken met waterstof. De waterstof wordt dan groen geproduceerd met behulp van zon- en windenergie.

Met het project ‘De Groene Walvis’ wil de Energie Coöperatie alle woningen en gebouwen in 2025 van het aardgas af krijgen. Veel daarvan zijn (ver) vóór 1960 gebouwd.

De oude dorpskernen omvatten ruim 2.750 woningen en 660 gebouwen. Sommige zijn een monument of een beschermd dorpsgezicht. In totaal wordt meer dan 9.000 ton CO2 per jaar geproduceerd. Dat kost tussen de 4 en 6 miljoen euro aan aardgas.

Het project ‘De Groene Walvis’ richt zich op een substantiële reductie van die uitstoot en wil aardgas vervangen door groene waterstof om woningen en gebouwen te verwarmen. De waterstof moet dan met zon- en windenergie geproduceerd worden.

‘Passende oplossing’

Volgens de betrokken partijen is waterstof een passende, duurzame oplossing voor dorpen met historische gebouwen, zoals Graft en De Rijp. Er is genoeg ruimte om de waterstoffabriek te plaatsen. Dat bespaart vervoerskosten en vervuiling. Bovendien lijkt het erop dat de bestaande gasleidingen ook gebruikt kunnen worden voor waterstof. Dat scheelt aanpassingskosten.

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor het overstappen naar waterstof. Met enquêtes, informatiebijeenkomsten en inspraakronden zullen de voor en tegens van de bewoners verzameld worden. Met die informatie wordt het project bijgestuurd.

Betrokken partijen

De Energie Coöperatie Graft-De Rijp is initiatiefnemer van het project ‘De Groene Walvis’ en werkt daarbij samen met het bedrijf H2Connect, dat betrokken is als adviseur op het gebied van waterstof als energiedrager.

TransitionHero B.V. draagt zorg voor een betrouwbare business case. De gemeente Alkmaar ondersteunt financieel en helpt bij alles op het gebied van subsidieaanvragen, projectorganisatie en vergunningen.

Alliander ondersteunt op het gebied van fysieke netwerken voor elektriciteit en waterstof.

Delen: