Duurzaamheid 06 juli 2022

85% aardgasnet zonder graven aanpasbaar voor waterstof

Stroomt er in 2030 waterstof door aardgasbuizen? Als het aan Gasunie ligt wel. Die schroeft de inspanningen op voor aanpassing van het netwerk, mede aangemoedigd door een overheidsbijdrage van 750 miljoen euro.

Volgens Gasunie en het ministerie van Klimaat en Energie heeft Nederland alles in huis om van waterstof een succes te maken. De Noordzee is geschikt voor windmolens waarbij aan de voet via elektrolysers uit zeewater waterstof te halen is. Die is dan via buizen naar het vaste land te transporteren. Vervolgens is opslag mogelijk in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, waarna verdere distributie naar het achterland is te doen via een aangepast aardgasnet.

Geen graafwerk voor waterstofnet

85 procent van het huidige aardgasnet is zonder graafwerk aan te passen voor transport van waterstof. Dat scheelt tijd en geld. Gasunie verwacht al in 2030 flinke vorderingen te hebben gemaakt met de aanpassing. Zeker nu de minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, 750 miljoen euro bijdrage heeft toegezegd voor realisering van een waterstofnet in Nederland.

‘Schone energie van eigen bodem’

Han Fennema, de CEO van Gasunie, is uiteraard blij met deze stimulans van de rijksoverheid. ‘Het is goed om te investeren in waterstof, want zo hebben we in de toekomst meer schone energie van eigen bodem. We gaan dan ook met veel energie aan de slag met de aanleg van het publieke waterstofnetwerk in Nederland.’

Hergebruik aardgasnet goedkoper

Bij de ontwikkeling van het waterstofnetwerk worden vooral bestaande leidingen gebruikt die beschikbaar komen omdat er in de komende jaren steeds minder aardgastransport is. Dat is goed voor het milieu en er zijn relatief weinig nieuwe graafwerkzaamheden nodig. Het is ook goed voor onze portemonnee, want hergebruik van bestaande infrastructuur is veel goedkoper.

Delen: