Onderzoek 01 augustus 2017

Waterstofproductie met katalysatortechnologie

Water splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit (elektrolyse) kost relatief veel energie. Zijn er efficiëntere alternatieven? Onderzoekers van de Rice Universiteit in Houston hebben een veelbelovende test achter de rug met een membraan.

Waterstofproductie efficiënter zien te krijgen. Dat is een uitdaging, waarover menig wetenschapper zich al jaren de hersenen pijnigen. Het gebruikt van elektriciteit om water te splitsen is in elk geval de minst efficiënte manier. Het kost veel energie om grote hoeveelheden waterstof te halen uit water.

Onderzoekers van de Rice University ontdekten onlangs een efficiënter katalytisch proces voor het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Dat is te lezen in de jongste uitgave van het magazine Nature Energy.

Tot dusver lukt katalyse alleen met dure metalen, zoals platina. Nu is met succes geëxperimenteerd met een membraan met daarin de metalen tantaal en nobium in zwavel (disulfide) verbindingen. De materialen bleken bijzonder goed te reageren op waterstof, waardoor zelfs de prestaties van het membraan toenemen.

Hoge performance

“Deze zelf optimaliserende eigenschappen betekent dat een hogere performance mogelijk met een kleiner katalytische lading”, aldus de onderzoekers. “Dat biedt een belangwekkend voordeel als het gaat om schaalbare processen. Er zijn geen dure technieken nodig. Het resultaat opent mogelijkheden voor dit type van katalyse.”

Verder onderzoek en testwerk moet uitwijzen of deze manier van splitsing van water toekomst heeft, en de veronderstelde efficiency en kostenvoordeel ook op grote schaal kan waarmaken.

Delen: