Beleidsontwikkelingen 22 december 2022

800 miljoen euro subsidie voor waterstofproductie

Aan zeven Nederlandse impactvolle projecten voor productie van groene waterstof is bijna 800 miljoen euro subsidie toegekend.

De projecten krijgen subsidie uit de zogenoemde tweede golf van het IPCEI-waterstof (Important Project of Common European Interest-waterstof). Hieronder vallen projecten die gericht zijn op de verduurzaming van de industrie. Als alle projecten volgens planning zijn gerealiseerd, zorgen ze samen voor een vermogen van 1.150 Megawatt aan elektrolyse om groene waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord.

Groene waterstof voor staal en kunstmest

De bedrijven die zich hadden aangemeld voor de financiële steun zijn afgelopen maanden uitvoerig door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld. Het gaat om de bedrijven Rotterdam Hydrogen Company B.V. (Shell), H2ermes B.V., Air Liquide Industrie B.V., HyCC / H2-Fifty B.V., Air Liquide Industrie B.V., Ørsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. en Engie Energie Nederland N.V. De bedrijven hebben plannen om de hernieuwbare waterstof in te zetten voor bijvoorbeeld de verduurzaming van staalproductie, voor gebruik in raffinaderijen, of voor de productie van kunstmest.

Schets van waterstoffabriek van Rotterdam Hydrogen Company B.V (Shell) bij Rotterdam

Sneller verduurzamen urgent

Het kabinet ziet een belangrijke rol voor groene waterstof in de verduurzaming van de industrie en voor de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen. Met de IPCEI subsidies geeft het kabinet een impuls aan de waterstofmarkt en de technologieën die daarvoor nodig zijn. De energiecrisis en hoge energieprijzen maken het nog urgenter om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de industrie te verduurzamen.

Vier ‘subsidiegolven’ voor waterstof

Een IPCEI is een Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten. De projecten zijn complementair, hebben synergie met elkaar en dragen bij aan strategische Europese doelen op het terrein van waterstof. In totaal zijn er vier ‘golven’ met IPCEI-waterstofsubsidies, met een totaal beschikbaar budget in Nederland van €1,6 miljard.

Hoeveel subsidie is nog beschikbaar?

Eerder dit jaar is bekend gemaakt welk bedrijf subsidie ontvangt onder de eerste golf (technologie). Voor de derde golf, die zich richt op opslag- en importinfrastructuur, is €595 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling voor deze golf stond afgelopen maand open voor inschrijving. RVO beoordeelt momenteel de aanmeldingen. Voor golf 4 is een bedrag van €199 miljoen beschikbaar voor waterstof in de mobiliteit en het transport. De subsidieregeling voor de vierde golf wordt in 2023 gepubliceerd.

Delen: