Mobiliteit 03 december 2021

73 miljoen euro voor groene mobiliteit

Nederland koploper maken in groen mobiliteit! Dat beogen twee consortia van bedrijven, waaronder DAF Trucks en VDL Groep. Het rijk trekt daarvoor 47 miljoen euro subsidie uit. De consortia dragen zelf ruim 26 miljoen bij, zodat er nu 73 miljoen klaar ligt om het ambitieuze plan van de wal te krijgen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de subsidiëring onlangs bekend gemaakt. Het geld is bestemd voor elektrificatie en voor waterstoftoepassingen in mobiliteit. Onder de naam Green Transport Delta wordt intensief samengewerkt in twee innovatieprogramma’s voor de automotive sector, maritieme én luchtvaartsector.

Publieke en private sector

Grote bedrijven als VDL Groep, DAF Trucks, NXP Semiconductors en Bosal, MKB-bedrijven en startups zoals ELEO werken samen met kennispartners als TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht University. RAI Automotive Industry NL en Brainport Development tekenen voor het meerjarig programmamanagement van de consortia.

Waterstofinfrastructuur

De programma’s gaan concrete resultaten opleveren. Zo wordt er ingezet op waterstofverbrandingsmotoren, brandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur. Op het gebied van elektrificatie betreft het de ontwikkeling van een lokale ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en –pakketten. 

Automotive roadmap

De samenwerking past in de langjarige Automotive Roadmap van de topsector HTSM. “Samenwerking tussen industriële partners onderling, maar ook tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is cruciaal om voor Nederland een concurrerende positie op wereldschaal te kunnen innemen”, stellen de samenwerkende partijen. “Elektrificatie en waterstof zijn daarvoor essentiële technologiegebieden.”

Lees ook: Innovation Award voor DAF op waterstof

Behoud en groei van werkgelegenheid

Réne Vounckx van VDL Groep: “Voor behoud en groei van de werkgelegenheid in onze hoogwaardige maakindustrie is het belangrijk dat we de concurrentiekracht van Nederland versterken. Deze investering draagt ertoe bij dat wij aansluiting houden bij belangrijke ontwikkelingen en innovaties.”  

Transitie naar duurzame mobiliteit

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots dat de inspanningen zijn beloond. “We hebben als organisatie vanaf het begin van de corona-pandemie ingezet op een fors R&D steunpakket voor de Automotive sector. Het is geweldig om nu voor deze projecten de belangrijke ondersteuning te krijgen ten behoeve van verdere technologische ontwikkelingen van de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit.”

‘Vol energie verder’

Directeur van Brainport Development Paul van Nunen is verheugd over de toekenning van de subsidies door EZK. ”Het ambitieniveau van de samenwerkende partijen is stevig. Nederland wil een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van financiering aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.” 

Delen: