Onderzoek 23 juli 2021

500 kg groene waterstof per dag uit zeewater

PosHYdon, het beoogde productieplatform voor groene waterstof in de Noordzee, heeft een nieuwe partner. Het bedrijf Nel ASA levert een 1,25 MW PEM Elektrolyser die per dag 500 kg groene waterstof kan produceren uit gedemineraliseerd zeewater.

Met ’s werelds eerste offshore groene waterstofproject: PosHYdon voor de kust van Scheveningen willen verschillende partijen ervaring op doen met het integreren van verschillende energiesystemen. Het PosHYdon-project integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof.

Groene waterstof transport

Het is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie, waaronder Gasunie. Recent traden ook NOGAT B.V. en Noordgastransport B.V., beide eigenaar van grote gastransportpijpleidingen op de Noordzee, toe tot het consortium.

Waterstof uit zeewater

Nel ASA haakt nu aan voor de PEM Elektrolyser, die uit gedemineraliseerd zeewater waterstof kan maken met offshore windenergie. Filip Smeets van Nel ASA: “Wij zien offshore windenergie als belangrijke factor voor de komende vijf tot tien jaar. We zijn zeer opgetogen over dit project en willen zo de potentie van PEM-technologie aantonen in deze unieke toepassing.”

Waterstofpilots

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland, operator van PosHYdon, is positief over de deelname van Gasunie als partner en dat geldt nu ook voor Nel ASA: “Gasunie is al heel intensief bezig met de energietransitie, bijvoorbeeld met diverse waterstofpilots op land. Daarnaast hebben zij al de nodige expertise met elektrolyse in huis. Met Gasunie aan boord worden onshore en offshore qua infrastructuur dus letterlijk met elkaar verbonden.”

Waterstofeconomie

Han Fennema, CEO van N.V. Nederlandse Gasunie, vult aan: “Nederland heeft een toppositie om de omslag naar een waterstofeconomie te leiden. We hebben de Noordzee voor de productie van wind en gas, de havens als logistieke hubs, de industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een uitstekende infrastructuur voor transport en opslag. Als wij onze klimaatambities willen waarmaken, moeten wij tijdig beschikken over een grootschalige waterstofinfrastructuur. Dit pilotproject kan een belangrijke stap in de goede richting zijn.”

Delen: