Onderzoek 22 november 2022

3,3 miljoen euro voor waterstofproductie met algen

Waterstof produceren met behulp van algenenzymen in plaats van dure platina, H2WIN heeft voor deze technologie nu 3,3 miljoen euro aandelenkapitaal opgehaald.

De technologie, genaamd GREENTECH, is ontwikkeld door het Belgische bedrijf H2WIN S.A. Het doel is groene waterstof produceren met zonlicht, water en enzymen van bijvoorbeeld blauwalgen. “Het is zeer kostenefficiënt”, volgens H2WIN, “en de technologie is schaalbaar, modulair en compatibel met bestaande systemen. Het systeem is gepatenteerd in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. De kostprijs komt naar schatting uit op circa 1 euro per kg groene waterstof.”

Goedkopere katalysatoren voor groene waterstofproductie

De insteek van H2GREEN (Hydrogen Generated by REnewable ENergy) is de toepassing van algenenzymen in plaats van platina in elektrolysers en waterstofbrandstofcellen. “Enzymen zullen een goedkope levering van katalysatoren voor de groene waterstofproductie verzekeren, meer energie opleveren dan de momenteel gebruikte metalen katalysatoren en de productie helpen verbeteren”, aldus Dr. Philippe Lorge, oprichter van H2WIN.

Industriële productie en prototype

De 3,3 miljoen euro wordt gebruikt voor industriële productie van de enzymen en de toepassing in een prototype van een membraan (PEM). Binnen twee jaar wil H2WIN dat prototype klaar hebben. Het bedrijf werkt daarvoor samen met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Luik.

Ondersteuning van Europese Unie

De kapitaalinjectie komt van de oprichters en de stakeholders van H2WIN, dat in 2013 al is opgericht. Het bedrijf heeft voor de technologie om met algen groene waterstof te produceren octrooien verkregen, niet alleen in Europa maar ook in China, Canada, Japan en de Verenigde Staten. Het project kan op ondersteuning rekenen van het Waalse gewest en de Europese Unie.

Groen_water

Hoe werkt H2GREEN?

H2GREEN is een eenvoudige methode om met behulp van enzymen met zonlicht uit water waterstof te halen. Er is dus geen elektriciteit nodig, zoals bij elektrolysers. De enzymen zijn afkomstig van algen. Volgens H2WIN zijn geen gigantische kwekerijen nodig, want de enzymen zijn te maken op basis van DNA. Dus een eenmalige afname van het genetisch materiaal volstaat.

Principe is elektrolyse

Het H2GREEN systeem omvat twee elektrodes. Een zogenaamde photoenzymatic anode zet met zonlicht water om in protonen (H+), elektronen (H-) en zuurstof (O2). Een enzymatic kathode koppelt de protonen en elektronen vervolgens aan elkaar voor H2, dus waterstof.

Alternatief voor platina in brandstofcel

De anodes en kathodes met enzymen zijn volgens H2WIN ook separaat te gebruiken. De kathode die de elektronen en protonen koppelt kan bijvoorbeeld in een PEM-elektrolyser een goedkoop alternatief zijn voor het platina-membraan. Ook in een brandstofcel is de platina in het membraan te vervangen door dit enzym. Dat kan de kostprijs van brandstofcellen en elektrolysers verlagen. H2WIN stelt dat H2GREEN prima schaalbaar is voor kleine toepassingen of juist productie op grote, industriële schaal.

Tags:  

Delen: