Event 22 januari 2019

Drukbezocht H2 netwerkevenement: waterstof, het kantelpunt voorbij

Met boeiende en inspirerende presentaties over innovatieve waterstofontwikkelingen in Nederland, een zaal vol aandachtige luisteraars en vruchtbare ontmoetingen blikt het H2Platform terug op een succesvol netwerkevenement op 13 december 2018 in Doorn.

Waterstof komt steeds nadrukkelijker in de schijnwerpers. Overheid, bedrijfsleven en andere partijen verkennen kansen, komen met initiatieven en financiële ondersteuning. Spraken we op ons netwerk­event eind 2017 nog van een kip-ei situatie; nu kunnen we vaststellen dat we het kantelpunt voorbij zijn. Waterstof geldt – ook in het recent verschenen ontwerp Klimaatakkoord – als sleutel voor het slagen van de energietransitie en als optie voor serieuze CO2-reductie in de industrie, de mobiliteit en gebouwde omgeving.

Terugblik 2018

Robert Dencher, voorzitter van het H2 Platform, trapte het event op 13 december af met een terugblik op de mijlpalen in 2018, zoals het van de Routekaart Waterstof afgeleide 5 Puntenplan met vijf key messages over waterstof. Hij wees er verder op dat het Europese project CertifHy hard op weg is met een systeem van Garanties van Oorsprong (GvO) die de herkomst van groene en low carbon waterstof aantonen; inmiddels zijn de eerste 75.000 GvO vanuit CertifHy uitgegeven en beschikbaar voor de markt. Dencher memoreerde dat steeds meer fabrikanten komen met voertuigen op waterstof en hij prees de subsidieregelingen die de overheid heeft gelanceerd om de markt in de benen te helpen. Het is volgens hem een goede ontwikkeling dat nu serieus is gestart met het realiseren van uniforme veiligheids­normen, want waterstof is veilig maar de condities waaronder moeten wel voor iedereen – niet in de laatste plaats vergunningverleners – duidelijk zijn.

H2 Ambities 2019

Dencher blikte vooruit op 2019, een jaar dat sterk in het teken zal staan van opvolging van het Klimaatakkoord. Verder wordt gewerkt aan verbreding van de website www.opwegmetwaterstof.nl, waarvan de bezoekcijfers sterk zijn gestegen tot inmiddels zo’n 7.000 unieke bezoekers per maand. En veiligheid blijft een belangrijk issue: ‘om te voorkomen dat onduidelijkheid over eisen en normen een gamebreaker wordt’, aldus Dencher.

>> Bekijk de presentatie

Blauwe waterstof

Alice Krekt, programmadirecteur van Deltalinqs Energy Forum, ging in op de kansen voor blauwe waterstof als wegbereider voor volledig groene waterstof. Bij blauwe waterstof komt de waterstof nog steeds uit aardgas, maar wordt de vrijkomende CO2 afgevangen en hergebruikt of ondergronds opgeslagen.

>> Bekijk de presentatie

Plug & Play waterstofgeneratoren

Filip Smeets, managing director Hydrogenics, ging in op handzame plug & play waterstofgeneratoren voor industriële toepassingen. Systemen die efficiënt zijn en tegen lage kosten zijn in te zetten om zon- en windenergie om te zetten in groene waterstof. Te denken is aan units van 20 tot 50 mW.

>> Bekijk de presentatie

Waterstof en veiligheid

Zoals geldt voor alle brandstoffen is het veilig toepassen ervan belangrijk. Daarbij spelen ook puur praktische vragen, zoals: mag ik met mijn waterstofauto een parkeergarage inrijden? En hoe moeten hulpdiensten reageren op verkeersongevallen met een waterstofvoertuig? Hans Spobeck, programmamanager Instituut Fysieke Veiligheid, hield er een boeiende presentatie over. En wees op het belang van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma van het H2 Platform, waarin onder meer adviesrichtlijnen komen voor vergunningverlenende instanties.

>> Bekijk de presentatie

Waterstofnet

Adwin Martins, directeur WaterstofNet, liet zien wat er op waterstofgebied inmiddels van de grond is getild of nog wordt in Vlaanderen. Hij ging specifiek in op het Power-to-Gas cluster van bedrijven in Vlaanderen dat WaterstofNet coördineert.

>> Bekijk de presentatie

Kansen met methaan en ammonia

Boeiend was de presentatie van Christian Spitta van Zentrum für Brandstofzellen Technik. Spitta vertelde onder meer dat 36 procent van de energieconsumptie in Nordrhein-Westfalen al komt van hernieuwbare energiebronnen en noemde in dat verband het belang van buffering. Hij wees onder andere op de kansen van ammonia en methaan als drager van waterstof die met zon- en windenergie is gemaakt.

>> Bekijk de presentatie

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.