Event 18 december 2017

Nederlandse waterstofinitiatieven in kaart gebracht voor ‘Routekaart Waterstof’

TKI Gas heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) een rapport laten opstellen waarin alle concrete waterstofinitiatieven in Nederland zijn opgenomen. Deze inventarisatie is van belang om actueel beleid op het gebied van waterstof mogelijk te maken. Het rapport is een voorstudie voor de 'Routekaart Waterstof' die in het eerste kwartaal van 2018 verschijnt.

Waterstof speelt een belangrijke rol bij de transitie naar een betrouwbare, betaalbare, veilige en CO2-arme energievoorziening. Om grootschalige toepassing van waterstof voor mobiliteit, grondstoffen en energie mogelijk te maken, is het van belang dat we een overzicht hebben van betrokken bedrijven en instellingen en inzicht in de rol van alle belanghebbenden.

Het rapport ‘Overzicht Nederlandse waterstofinitiatieven’ telt meer dan honderd waterstofinitiatieven in Nederland, variërend van uitgebreide plannen tot concrete projecten. De inventarisatie moet ook een beeld schetsen van de verwachtingen van de verschillende spelers en initiatieven voor de komende vijf jaar. Aan de betrokkenen is gevraagd hoe zij zouden willen dat waterstof door de overheid gestimuleerd wordt en hoe het past bij hun eigen sterkten, ambities, ideeën en ontwikkelrichtingen.

Jörg Gigler, directeur TKI Gas en Marcel Weeda, waterstofadviseur bij ECN, overhandigen het rapport aan Robert Dencher, voorzitter van het H2Platform.

Het rapport is een voorstudie voor de ‘Routekaart Waterstof’, die in het eerste kwartaal van 2018 verschijnt en een belangrijke basis vormt voor de activiteiten van het H2Platform in 2018. Het overzicht is een momentopname en tot stand gekomen door internetonderzoek, bevragen van experts in het veld en door contactpersonen van gevonden projecten te benaderen voor aanvullende informatie. 

TKI Gas heeft opdracht verleend aan Dwarsverband voor het in kaart brengen van alle initiatieven, plannen en toepassingen ten aanzien van waterstof in Nederland. Bekijk hier het volledige rapport ‘Overzicht Nederlandse waterstofinitiatieven’

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.