Waterstof als systeemdrager 25 juni 2018

Pleidooi oud kamerlid voor waterstof

‘Dit kabinet streeft lovenswaardige doelen na in zijn energiepolitiek maar de resultaten kunnen desastreus uitpakken’, betoogt oud-PvdA-Kamerlid Jan Vos in de Volkskrant.

Energiepolitiek en waterstof

‘De Nederlandse energiepolitiek vertoont tekenen van de Chinese ‘Grote Sprong Voorwaarts’, zo start oud PvdA-kamerlid Jan Vos zijn pleidooi voor waterstof in een column in De Volkskrant.

Grootste windmolenpark

‘Het voorlaatste regeerakkoord heeft het mogelijk gemaakt dat in Nederland het grootste windmolenpark ter wereld wordt gebouwd op de Noordzee. Dat was echte visie. De kostprijs van ‘Wind op Zee’ ging nog tijdens die kabinetsperiode van 24 naar 4,5 cent per kWh en vele generaties zullen de schone energie kunnen gebruiken, waarschijnlijk nog lang nadat de economische levensduur van de parken is verstreken. Het allermooiste is dat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd de prijzen van ‘Wind op Zee’ zijn gedaald, voor een belangrijk deel door de Nederlandse successen. Ook mooi meegenomen is dat onze industrie daar wereldwijd van kan profiteren. Waar zijn dergelijke echte prestaties van dit kabinet? Waar is er zicht op?’

Pleidooi voor waterstof?

‘Kansen te over. Nederland zou groot kunnen zijn in waterstof, omdat de windenergie kan worden omgezet in waterstof en zelfs kan worden ingevoerd op ons gasnet. Deze week kwam er een interessant rapport uit van onderzoeksbureau CE Delft. Het rapport concludeert dat een belangrijke rol is weggelegd voor waterstof en benadrukt nog eens de grote investeringen en risico’s die het ontwikkelen van een nieuwe energieketen met zich meebrengen. In de studie staan kosten en belemmeringen voor de ontwikkeling van drie typen waterstofketens centraal: blauwe waterstof (uit aardgas), groene waterstof (uit groene energie) en import waterstof (uit zon). De studie wijst uit dat er in eerste aanleg vooral kansen liggen voor de blauwe route, met name in de industrie en elektriciteitsvoorziening. Rond 2030 doet zich een omslagpunt voor waar ook de hernieuwbare vormen van waterstof concurrerend worden.’

Lees hier de volledige column van Jan Vos.

Delen: