Kennisdossier 14 juni 2018

Nieuw: waterstoflab in Rotterdam

H2 laboratorium

Rotterdam als Europese mainport! Niet alleen voor aanvoer van goederen, maar ook als hotspot voor waterstof nationaal en internationaal.

H2Energylab = waterstoflab

De hogeschool in Rotterdam opent een H2Energylab. Het is een opleidings- en testcentrum waar productie, transport én toepassing van waterstof op een betaalbare schaal kan worden getest. Het is opgezet vanuit het RDM Centre of Expertise van de hogeschool, in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, het Kenniscentrum Duurzame Havenstad en de privébedrijven Deodrive en Ennology.

Volgens de hogeschool is het lab (voorlopig) de enige plek in Nederland waar kennis van waterstoftechnologie met een breed publiek wordt gedeeld en gedemonstreerd. De toepassing van de technologie wordt er concreet gedemonstreerd, met behulp van door waterstof aangedreven voer- en vaartuigen.

Rotterdam waterstofhotspot

De oprichters zien het waterstoflab als de opmaat naar iets groots: ‘Rotterdam kan met zijn havengebied en als stad met veel waterstofgebruikers snel verder groeien als hotspot voor waterstof, nationaal én internationaal.’ In de havenstad zijn er immers al diverse bedrijven actief met het produceren en exploiteren van waterstof met de inzet van de nabije offshore windmolenparken.

Lees ook: Routekaart Waterstof

Het H2Energylab is bedoeld voor onderzoek door studenten. Ondernemers kunnen echter ook gebruik maken van dit waterstoflab. Om bijvoorbeeld technieken te testen voor toepassing binnen hun bedrijfsvoering. Daarnaast staan workshops en cursussen over waterstof op de agenda.

Delen: