Beleidsontwikkelingen 23 maart 2022

13 miljard voor duurzame energie waaronder waterstof

H2

Kijk, dat is nog eens goed nieuws! Er is meer geld beschikbaar voor hernieuwbare energie. De Nederlandse overheid heeft het budget opgeschaald naar 13 miljard euro. Bovendien komen nieuwe categorieën in aanmerking voor subsidie waaronder productie van groene waterstof met een wind- of zonnepark.

Het budget van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie) is voor 2022 fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig € 2 miljard extra budget beschikbaar.

Flinke meevallers

Daarnaast heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag 2021 besloten om extra budget vrij te maken. Het budget is eenmalig met € 6 miljard verhoogd. Meer technologieën en projecten komen daardoor voor ondersteuning in aanmerking en zo kan de CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.

Opschaling duurzame energieproductie

“Ik ben blij dat er een fors budget beschikbaar is voor de opschaling van hernieuwbare energie en andere duurzame maatregelen”, reageert Rob Jetten, minister van Klimaat & Energie. “Dat is niet alleen nodig om sneller te verduurzamen en onze klimaatdoelen te halen. Maar ook om onze afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.”

Waterstofproductie

Voor 2022 heeft de rijksoverheid de SDE++-regeling ook voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn.

Aanvragen indienen?

Vanaf 28 juni is de regeling opengesteld. Dus dan kunnen projecten worden aangemeld voor subsidie. De rijksoverheid zal elk project op haalbaarheid beoordelen. In feite komt het erop neer dat de subsidie gaat naar activiteiten die dit jaar minder CO2-uitstoot opleveren.

Delen: