Mobiliteit 19 juli 2017

Europees geld voor 12 nieuwe waterstoftankstations

Nederland krijgt dit jaar 97 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Van die euro’s geeft Nederland 14,2 miljoen euro uit aan projecten waarbij infrastructuur wordt gerealiseerd voor alternatieve brandstoffen, waaronder waterstoftechnologie!

Twaalf waterstofvulstations

De Rijksoverheid gaat met het geld een praktijkproef doen voor de introductie van twaalf vulstations voor voertuigen die op waterstof rijden en voor volledig elektrisch aangedreven voertuigen. De resterende miljoenen gaan naar andere projecten die te maken hebben met wegprojecten en projecten met innovatieve verkeerstechnieken.

Trans-Europese Vervoersnetwerk

De 97 miljoen euro komt uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Volgens de overheid heeft dit programma als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. In totaal zit er 850 miljoen euro in de geldpot. Ook andere Europese landen krijgen geld.

“Dankzij het geld krijgt waterstoftechnologie de kans om in een hoger tempo ‘voet aan wal’ te krijgen in Nederland.”

Lokaal project in Emmen

De aankondiging van twaalf nieuwe vulstations – de locaties zijn nog niet bekend – voor waterstofauto’s is uitstekend nieuws, want zo krijgt waterstoftechnologie de kans om in een hoger tempo ‘voet aan wal’ te krijgen in Nederland. Toch is het succesvol op de kaart zetten van waterstoftechnologie niet alleen afhankelijk van de landelijke overheid. Ook lokaal zijn er projecten. Een uitstekend voorbeeld komt uit Emmen waar Stefan Holthausen van Holthausen Clean Energy Solutions plannen heeft om op het bedrijventerrein Oranjepoort een tankstation voor duurzame brandstof en een installatie voor de productie van waterstof te openen.

Holthausen Clean Energy Solutions

Duurzame waterstofproductie

Holthausen heeft eveneens plannen om elders in Noord-Nederland meer waterstoftankstations te openen, op een maximale afstand van 50 kilometer van elkaar zodat een mooi dekkend netwerk ontstaat. De productie van de waterstof verloopt duurzaam, dankzij het zonnepark Oranjepoort dat energie moet gaan leveren aan het waterstoftankstation. De bouw van het waterstoftankstation moet in de tweede helft van 2018 afgerond zijn en kost 5 miljoen euro. En zo draagt iedereen een steentje bij aan een duurzame toekomst.

Delen: