event 15 juni 2017

Congres ‘Hydrogen from wind to wheel’

Productie van waterstof met energie van windmolenparken in de Noordzee, is dat haalbaar en lonend? Die businesscase komt aan bod in een congres van de Rabobank in Alkmaar 'Hydrogen from wind to wheel' op 28 juni.

Kunnen we waterstof produceren uit windenergie?

De bedrijven HYGRO en Composite Agency hebben samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het produceren van waterstof uit offshore windenergie. Waterstof is vooral interessant als groene transportbrandstof. Bovendien blijkt het door integratie in een (offshore)windmolen mogelijk om de kosten voor deze groene waterstof enorm te verlagen.

En 10 vrachtauto’s op waterstof laten rijden?

In het onderzoek zijn alle delen van de keten meegenomen. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de kosten van waterstof als brandstof in vergelijking met de kosten van het rijden op diesel. Ook is er een goed beeld van het tempo waarin deze transitie plaats kan vinden en wat hiervoor nodig is. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er belangrijke kansen liggen voor de grootschalige waterstofproductie op de Noordzee op de lange termijn. Voor de korte termijn is de ambitie van de partners om binnen 2 jaar minimaal 10 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in de regio Alkmaar.

Haalbaarheid van businesscase

Tijdens het congres presenteren we u de resultaten van het onderzoek. De haalbaarheid van de businesscase is mede afhankelijk van een brede samenwerking tussen verschillende sectoren: de windenergie-, gas- en olie-sector, de composiet sector, electro-chemie, vrachtwagenbouwers, tankstation eigenaren, transportondernemers en lokale en landelijke overheden.

Programma congres en aanmelden: klik hier!